I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Nhân viên được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo chuẩn Singapore, có nhân thân tốt được xác nhận bởi chính quyền.
  • Bảo hành toàn bộ dịch vụ nếu ca làm bị đánh giá 1-2*.
  • Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện dịch vụ và nâng cấp dịch vụ hoàn thiện nhất.

II. ỔN ĐỊNH dịch vụ

  • Đội ngũ nhân viên lành nghề sẽ ổn định tư vấn và xử lý dịch vụ cho Quý khách hàng tránh tình trạng thay đổi nhiều ekip làm việc sẽ làm mất ổn định dịch vụ.
  • Để đảm bảo việc này, Quý khách vui lòng xác nhận và thanh toán hợp đồng gia hạn trước 15 ngày so với thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc.
  • Đảm bảo có nhân viên thay thế: Luôn có nhân viên thay thế khi nhân viên hiện tại nghỉ việc. Cam kết không làm gián đoạn dịch vụ.
  • Định kỳ bồi dưỡng đào tạo nhân viên, luôn nâng cao chất lượng dịch vụ.

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ DỊCH VỤ

  • Bảo hiểm hỏng và đổ vỡ: Theo Quy tắc Bảo hiểm của Bảo Việt trong trường hợp nhân viên làm hư hỏng, vỡ đồ của Khách hàng. Chi tiết tại: http://bit.ly/2oQolOx.
  • Đền bù dịch vụ: Trong trường hợp khách hàng đánh giá dịch vụ thấp, chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng để nghiệm thu lại sản phẩm và lên phương án khắc phục ngay. Chậm nhất 03 ngày làm việc.
  • Luôn thông tin cùng khách hàng để xử lý dịch vụ tốt nhất đến với Khách hàng.